Life Members

List of AAMNA Life Members
Sr No Roll No Name
1 16 Vinay Kumar Jha
2 21 Rajiv Kumar Mishra
3 32 Navin Kumar Pandey
4 52 Sunil Bharti
5 85 Kumar Shantanu Bhushan
6 90 Dr Navneet Kumar
7 94 Prakash Chandra Jha
8 96 Pravin Kumar Prem
9 99 Kumar Nishith
10 102 Dr Anil Kumar Jha
11 103 Sanjay Kumar
12 109 Dr Prashant Kumar Chaudhary
13 117 Sanjeev Kumar Rai
14 118 Manoj Sharma
15 120 Rajesh Ranjan
16 126 Pankaj Kumar Das
17 133 Rajeev Ranjan
18 136 Chandan Prasad Biswas
19 142 Dr Chandra Shekhar Kumar
20 144 Krishna Nand Mohan
21 150 Kaushal Kumar
22 151 Pankaj Kumar Thakur
23 157 Sujit Kumar
24 159 Rakesh Kumar Mishra
25 161 Pankaj Kumar Jha
26 176 Irshad Alam
27 181 Dr Pallavi Kumari
28 183 Nishant Kumar
29 185 Shravan Kumar Jha
30 199 Ashutosh Kumar
31 202 Tej Narayan Ram
32 254 Manoj Jha
33 269 Randhir Kumar Singh
34 273 Dileep Kumar Jha
35 280 Prof (Dr) Anil Kumar
36 329 Manoj Kumar Sah
37 333 Santosh Kumar
38 345 Kalinatham
39 358 Madhuri
40 435 Kumar Sudhir Anand
41 551 Dr Arvind Kanchan
42 565 Saurabh
43 572 Manoj Kumar Paswan
44 549 Archana Panday
45 592 Santosh Kumar
46 600 Vinay Kumar Jha
47 758 Abhishek Kumar
48 762 Indra Kant Jha
49 763 Saharsh Mallik
50 777 Krishna Kumar
51 782 Rajnish Panday
52 789 Ashwini Kumar
53 790 Dr. Arvind Suman
54 818 Ranjeet Kumar Jha
55 906 Umesh Kumar Das